Ältens Fiskeklubb, startsida

Arkiv. Kräftfiske 2012

Fisket genomfördes med 35 fiskepass. Fångsterna blev inte lika bra som förra året.

Ältens Fiskeklubb, startsida