Ältens Fiskeklubb, startsida

Arkiv. Kräftfiske 2011

Fisket genomfördes med 29 fiskepass. Utfallet av årets fiske var det bästa sedan år 2001.

Ältens Fiskeklubb, startsida