Ältens Fiskeklubb, startsida

6. Fiskeläge vid Ältasjön ??

Vy över den muddrade viken juni 2007 (foto Sten Fogelström):

Ältens Fiskeklubb, startsida