Ältens Fiskeklubb, startsida

4. Ältasjön

Ytterligare uppgifter om Ältasjön
finns på hemsidorna för

Nacka kommun,
Stockholm Vatten,
Stockholms miljöbarometer,
VISS och
Föreningen Rädda Ältasjön

Ältasjön ligger ca en mil sydost om Stockholms centrum på ca 23 meters höjd över havet. Sjön ligger dels inom Nacka kommun, dels inom Stockholms kommun; kommungränsen går genom sjön.

Sjönummer: 61/62:7

SjöID enligt SMHI: 657393-163395

Prel vattenförekomst: EU_CD: SE657378-163467

Tillrinningsområde: ca 4,4 km2

Yta: ca 73 ha

Medeldjup: ca 3,6 meter

Maxdjup: ca 5 m

Volym: ca 2,6 Mm3

Ältens Fiskeklubb, startsida