Ältens Fiskeklubb, startsida

Arkiv. Kräftfiske 2009

Fisket genomfördes med 39 fiskepass. Genomsnittsfångsten blev ca 23 kräftor av lovlig storlek, det bästa utfallet sedan startåret 2001.

Ältens Fiskeklubb, startsida