Ältens Fiskeklubb, startsida

Arkiv. Kräftfiske 2008

Fisket genomfördes med ca 45 fiskepass. Genomsnittsfångsten blev ca 19 kräftor av lovlig storlek.

Ältens Fiskeklubb, startsida