Ältens Fiskeklubb, startsida

Arkiv. Kräftfiske 2007

Fisket genomfördes med ca 45 fiskepass. Genomsnittsfångsten blev ca 22 kräftor av lovlig storlek. Årets kräftfiske var bättre än på flera år.

Ältens Fiskeklubb, startsida