Ältens Fiskeklubb, startsida

Arkiv. Kräftfiske 2006

Fisket genomfördes med ett 50-tal fiskepass. Genomsnittsfångsten blev ca 17 kräftor av lovlig storlek

Ältens Fiskeklubb, startsida